SAMMEN FAMILIE

SAMMEN - et et program for å knytte familier sammen

Aldersgruppe: For alle

Prosjektet utgår fra Greverud Nærmiljøsenter, men er i samarbeid med både Ski og Kolbotn Frivillighetsentraler. Her møtes 4-6 familier fra ulike bakgrunner og blir kjent gjennom lavterskel aktiviteter. Målet er å utvide nettverk, oppleve mestring og være en ressurs for hverandre. Sammen finner familiene hvilke aktiviteter de vil gjøre, slik som for eksempel matlaging, utflukter, teater og andre arrangementer i nærmiljøet. Det søkes om midler til drift slik at tilbudet kan være gratis.  

2024 © Greverud Nærmiljøsenter